Unga Örnar i kommunal verksamhet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2017/18:480 Unga Örnar i kommunal verksamhet

av Lars Beckman (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Unga Örnar anser sig vara partipolitiskt obunden även om det är tydligt att organisationen har starka kopplingar till det socialdemokratiska partiet. Organisationen är dock öppen med att man är en del av arbetarrörelsen. För att arbeta för Unga Örnar krävs det att du delar arbetarrörelsens värderingar.

Runt om i Sveriges kommuner driver Unga Örnar fritidsverksamhet och läger för barn på entreprenad med kommunal finansiering. Arbetarrörelsens sommarläger och fritidsaktiviteter erbjuds alltså till barnen i kommunal regi i flera av landets kommuner. Att kommuners fritidsaktiviteter anordnas av en organisation med en tydlig politisk agenda är en ordning som inte borde vara acceptabel.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

  1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att kommunala fritidsaktiviteter för barn inte organiseras av en av arbetarrörelsens politiska organisationer? 
  2. Anser statsrådet att det är en önskvärd ordning att politiska organisationer ansvarar för kommunala sommarläger och fritidsgårdar? 
  3. Avser statsrådet att inte vidta några åtgärder mot att verksamhet som finansieras av kommunala medel för att bedriva kommunal verksamhet i dagsläget kan kräva att deras personal måste dela arbetarrörelsens värderingar?