AP-fondernas placeringar i oljebolag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: AP-fondernas placeringar i oljebolag

Interpellation 2011/12:79 av Holm, Jens (V)

den 1 november

Interpellation

2011/12:79 AP-fondernas placeringar i oljebolag

av Jens Holm (V)

till statsrådet Peter Norman (M)

Vänsterpartiet har bett riksdagens utredningstjänst (RUT) att granska hur våra pensionspengar i AP-fonderna placeras vad gäller placeringar i olja samt i företag som gör sig skyldiga till kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Resultatet är skrämmande och politiskt agerande krävs snarast.

Trots att Sverige förbundit sig att satsa kraftfullt på förnybar energi och minska våra utsläpp med 40 procent till 2020 går en betydande del av våra gemensamma investeringar till fossil energi. Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden investerar alla mångmiljardbelopp i världens största oljebolag. I fjol uppgick fondernas investeringar i de sex så kallade Big Oil-bolagen, British Petroleum, Chevron, Conoco Phillips, Exxon, Shell och Total, till 9,5 miljarder kronor. Alla dessa storoljebolag återkommer i samtliga av de fyra svenska AP-fonderna. Även andra fossilbolag vid sidan om Big Oil har kunnat räkna med stora investeringar från de svenska AP-fonderna, däribland svenska Lundin Oil, ryska Gazprom, Occidental, Petroleo Brasileiro och Petrochina.

Fjärde AP-fonden är den fond som har placerat mest i oljeverksamhet, med drygt 2,6 miljarder kronor investerat hos Big Oil-bolagen i fjol. Mest investerade Fjärde AP-fonden i det klimatförändringsskeptiska Exxon: 940 miljoner kronor. Exxon är ett av de stora oljebolag som aktivt har motarbetat Kyotoavtalet och var sannolikt en av de viktigaste aktörerna bakom att George W Bush aldrig undertecknade klimatavtalet. Detta sker trots att AP-fonderna särskilt ska beakta miljö och etik i sina investeringar. Detta sker trots utredningen Etiken, miljön och pensionerna (SOU 2008:107) om de etiska och miljömässiga konsekvenserna av AP-fondernas investeringar.

Nyligen tillsatte Finansdepartementet en ny utredning (dir. 2011:84) om AP-fondernas verksamhet. Tyvärr finns det inget uppdrag att titta särskilt på AP-fondernas verksamhet utifrån perspektiv som miljö, mänskliga rättigheter och etik.

Med anledning av detta vill jag fråga följande:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att ändra målen för AP-fondernas verksamhet, så att hänsyn tas till investeringar i förnybar energi, respekt för mänskliga rättigheter och hållbara samhällslösningar?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att fasa ut AP-fondskapital i företag där fossil energi utgör huvuddelen av verksamheten eller i verksamheter där mänskliga rättigheter kränks?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att reformera en av AP-fonderna till att bli en grön investeringsfond med ett huvudsakligt uppdrag att ställa om energisystem, investeringar i miljöteknik, gröna jobb och överlag hållbara lösningar för Sverige och omvärlden?

Avser statsrådet att vidga utredningsuppdraget så att AP-fondernas verksamhet också ska granskas utifrån perspektiv som miljö, mänskliga rättigheter och etik?