Apotekets marknadsandelar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 23 april 2013

Interpellation: Apotekets marknadsandelar

Interpellation 2012/13:378 av Nylund Watz, Ingela (S)

den 15 april

Interpellation

2012/13:378 Apotekets marknadsandelar

av Ingela Nylund Watz (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Den 1 juli 2010 avreglerades den svenska apoteksmarknaden. Vid avregleringen bestämdes att det fortsatt statliga bolaget Apoteket AB inte ska ha en marknadsandel som översteg den man hade vid då gällande tidpunkt. Enligt den ägaranvisning som bolaget för närvarande har fastslås att marknadsandelen inte får överstiga 36,0 procent.

Vi är nu i ett läge där många fristående apoteksbolag ser sin lönsamhet pressad, och vi kan också som en följd av detta konstatera att affärer genomförs i branschen som tyder på att ägandet av de privata apoteken sannolikt kommer att koncentreras till färre aktörer.

Staten har ett ansvar att upprätthålla en god samhällsservice i hela landet, vilket dess värre inte avspeglar sig i den nu gällande ägaranvisningen till Apoteket AB. Detta kombinerat med bolagets möjligheter att verka på marknaden innebär en uppenbar fara att delar av landet riskerar att bli utan den mycket vitala samhällservice som tillgången till apotek utgör.

Om utvecklingen av apoteksmarknaden innebär att flera privata aktörer, som en följd av dålig lönsamhet, väljer att avveckla verksamhet innebär ju detta med automatik också att Apoteket AB:s marknadsandel ökar. En sådan utveckling skulle därmed per automatik innebära att Apoteket AB skulle behöva avveckla ytterligare verksamhet.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till finansmarknadsministern:

Har statsrådet gjort ställningstagandet att Apoteket AB:s ägaranvisning står i samklang med målet om att upprätthålla en god samhällsservice i hela landet?

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta om de privata apoteksbolagens närvaro på den svenska marknaden minskar på ett sådant sätt att också Apoteket AB tvingas avveckla ytterligare verksamhet?