Arbetsförmedlingens upphandling av kompletterande aktörer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 11 februari

Interpellation

2008/09:323 Arbetsförmedlingens upphandling av kompletterande aktörer

av Berit Högman (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Arbetsförmedlingen har i omgångar upphandlat tjänster från så kallade kompletterande aktörer. Senast i december fick förmedlingen ytterligare ett uppdrag, att upphandla coachning för arbetssökande. 1,1 miljard kronor avsattes då till insatser som ska ge 35 000 personer stöd under 2009.

Jag utgår ifrån att Arbetsmarknadsdepartementet har utvärderat de insatser som de kompletterande aktörerna hittills har bidragit med innan Arbetsförmedlingen fick uppdraget att sjösätta ännu en stor upphandling.

Mina frågor till arbetsmarknadsministern är:

Vilken utvärdering har statsrådet tagit initiativ till, och vilka resultat har den gett?

Vilka slutsatser har statsrådet och regeringen dragit av detta inför nästa upphandling?