Arbetsmarknadsåtgärden fas 3

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Arbetsmarknadsåtgärden fas 3

Interpellation 2011/12:432 av Jansson, Eva-Lena (S)

den 24 juli

Interpellation

2011/12:432 Arbetsmarknadsåtgärden fas 3

av Eva-Lena Jansson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Kritiken mot fas 3, den tredje fasen i den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin, fortsätter att växa och den kommer från såväl oppositionen, arbetsmarknadens parter, deltagare i arbetsmarknadsåtgärden som arbetsförmedlare. Få deltagare går vidare till jobb, och att fas 3 har blivit en inlåsning för arbetssökande är uppenbart.

I intern revisionsrapport som Arbetsförmedlingen gjort om fas 3 konstateras bland annat angående åtgärden:

Risken för konkurrenssnedvridning, undanträngning och uppbyggnad av oseriösa verksamheter är stor.

Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez Svankvist medger att det finns risker med stora volymer, det vill säga när gruppen som ingår i fas 3 blir stor. I dag är närmare 35 000 deltagare inskrivna i fas 3.

Enligt Arbetsförmedlingens egna prognoser kommer det att vara ca 48 000 personer inskrivna i fas 3 år 2014.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är följande:

Avser arbetsmarknadsministern att vidta några som helst åtgärder för att stoppa inflödet av arbetslösa i fas 3?