återkallelse av permanent uppehållstillstånd

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 februari 2005

Interpellation: återkallelse av permanent uppehållstillstånd

Interpellation 2004/05:323 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 24 januari

Interpellation 2004/05:323

av Yvonne Ruwaida (mp) till statsrådet Barbro Holmberg om återkallelse av permanent uppehållstillstånd

Människor som kom hit som arbetskraftsinvandrare under 60-talet och som har arbetat och bott i Sverige under majoriteten av sin livstid fråntas sitt permanenta uppehållstillstånd om de vistas för länge i sitt hemland. Detta gäller våra arbetskraftsinvandrare från Turkiet, före detta Jugoslavien och Chile. Arbetskraftsinvandrare från Grekland, Italien och Spanien klarar sig då de omfattas av den fria rörligheten i EU. Av de som kom hit som arbetskraftsinvandrare i 20- och 30-årsåldern är det många som inte valde att bli svenska medborgare. Det var omöjligt med dubbelt medborgarskap tills för något år sedan. Och många arbetskraftsinvandrare ville behålla möjligheten att återvända.

Generellt gäller regeln att om någon inte längre bor i Sverige ska personen inte heller ha permanent uppehållstillstånd. Om personen är borta kortare tid än ett år, återfår man tillståndet. Om man stannar längre tid, anses man ha flyttat från Sverige. Om man har varit i Sverige i exempelvis 15 år, kan man dock vara borta i tre år utan problem. Migrationsverket kollar upp anknytning till Sverige, som bosatt maka, make och barn samt jämför med motsvarande anknytning till hemlandet. Migrationsverket gör sedan en bedömning av om man har anknytning. Men Migrationsverkets uttolkning av reglerna är stränga, jag skulle vilja kalla de orättvisa och grymma.

Dagens utlänningslag drabbar våra arbetskraftsinvandrare från 60-talet på ett orimligt sätt. Dessa människors öden ligger i händerna på rättsosäkra bedömningar av Migrationsverket som ska bedöma dessa människors anknytning till Sverige och göra uttolkningar av utlänningslagen.

På längre sikt är det orimligt med en utlänningslag som på detta sätt skapar en andra klassens medborgare av de som har permanent uppehållstillstånd. Möjligheten att dra in permanent uppehållstillstånd bör avskaffas. På kort sikt så måste Migrationsverket ändra praxis.

Hur avser migrationsministern att agera för att se till att utlänningslagen ändras så att permanent uppehållstillstånd inte ska kunna dras in?

Hur avser migrationsministern att agera för att se till att Migrationsverkets praxis rörande återtagande av permanent uppehållstillstånd ändras så att våra arbetskraftsinvandrare från 60-talet bedöms ha anknytning till Sverige baserat på deras långa vistelse i Sverige?