Återställande av biografmomsen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 januari 2018

Interpellation: Återställande av biografmomsen

Interpellation 2017/18:188 av Cecilia Magnusson (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2017/18:188 Återställande av biografmomsen

av Cecilia Magnusson (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Nyligen invigdes Stockholms filmfestival. Något som försvårar är att Svenska Bio nu stoppar Stockholms filmfestival från att hyra deras två centrala biografer från nästa år. I somras gick föreningen Svenska Filmfestivaler ut och varnade för att den nya filmpolitiken leder till en dubbelbestraffning av filmfestivaler genom både minskade biljettintäkter och höjda hyror. Anledningen är höjda biografmomsen.

Hittills har kultur- och demokratiministerns hållning till riksdagens beslut gett fler frågor än svar kring hur hon avser att respektera riksdagens vilja. Ministern fortsätter med full fart i motsatt riktning. Oron från många små biografer runt om i landet har ännu inte besvarats. Regeringen har i sin årliga skrivelse (2016:17:75) angett att man avser att genomföra en bred utvärdering av den nya filmpolitiken när konsekvenserna av införandet kan bedömas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

När avser ministern att vidta åtgärder för att svensk film ska kunna få en hållbar finansiering som innebär ett återställande av den 6-procentiga biografmomsen?