Åtgärder för att begränsa svarttaxi

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 4 februari 2020

Interpellation: Åtgärder för att begränsa svarttaxi

Interpellation 2019/20:285 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2019/20:285 Åtgärder för att begränsa svarttaxi

av Thomas Morell (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Den så kallade svarttaxiverksamheten har tagit ett stadigt grepp om taximarknaden, vilket hotar existensen för de seriösa taxiföretagen. Det här får allvarliga konsekvenser för viktiga samhällstjänster som skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor. Svenska Taxiförbundet har gång på gång påtalat hur den oseriösa svarttaxiverksamheten tar allt större marknadsandelar, men från regeringens sida är det oroväckande tyst i den här frågan.

Enligt en färsk kartläggning som gjorts av Svenska Taxiförbundet har svarttaxi via Facebookgrupper tagit ett järngrepp om taximarknaden i tio svenska städer. Detta drabbar de seriösa taxiföretagen, som får se på hur kunderna flyttar över till den svarta marknaden. De etablerade taxiföretagen kör med färre och färre bilar varje helg. Till slut hotas hela existensen för de seriösa taxiföretagen. Det är därför vi ser att allt fler orter i Sverige saknar taxitjänster, vilket är ett problem för såväl det lokala näringslivet som samhället i stort. Kommuner och enskilda drabbas när skolskjuts, sjukresor och färdtjänst ska upphandlas eftersom det saknas lokala anbudsgivare. Välfärden går miste om skatter, avgifter och moms. Därtill riskerar seriösa företag att slås ut då dessa omöjligt långsiktigt kan tävla mot företag som konkurrerar med priser baserade på obeskattad svart verksamhet.

Det är lovvärt att en utredning har tillsatts avseende kontroll inom yrkestrafiken. När man ser till direktiven för utredningen nämns dock inte svarttaxi eller olaga taxitrafik, vilket är det som är aktuellt här. Utöver den pågående utredningen krävs också andra snabba åtgärder för att skydda den seriösa taxiverksamheten.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

1. Avser ministern att i ett tilläggsdirektiv till utredningen se till att också kontrollen av den rent svarta taxiverksamheten utreds och stärks?

2. Vilka andra insatser avser ministern att vidta för att värna det seriösa företagandet inom svensk taxiverksamhet?