Åtgärder för att säkerställa rättvisa val

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 januari 2022

Interpellation: Åtgärder för att säkerställa rättvisa val

Interpellation 2021/22:205 av Ulrik Bergman (M)

Interpellation 2021/22:205 Åtgärder för att säkerställa rättvisa val

av Ulrik Bergman (M)

till Finansminister Mikael Damberg (S)

 

Sverige avskaffade för hundra år sedan den graderade rösträtten, och det blev allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. Det var en reform som banade väg för ett mer öppet och i grunden mer demokratiskt samhälle. En medborgare, en röst.

På senare tid har vi i min hemkommun Borlänge, men även på andra håll, kunnat se bostadsområden där det återfinns väldigt många personer skrivna på samma adress. I bostadsområdet Tjärna Ängar i Borlänge, som är byggt för runt 3 500 invånare, finns det bedömare som räknar med att det kan finnas uppemot 10 000 invånare – kanske fler. Ingen vet riktigt eftersom någon regelrätt bostadsräkning inte genomförts sedan 1980. Samtidigt har det vid stickprovskontroller avslöjats att personer har flera identiteter och har varit skrivna i andra kommuner under annan identitet eller identiteter. Detta innebär att principen en medborgare, en röst håller på att undergrävas. En och samma person kan i sådana fall erhålla röstkort för flera identiteter.

En folkräkning bidrar till att säkerställa personers identitet, så att principen om en medborgare, en röst kan upprätthållas. Moderaterna driver sedan länge att folkräkning ska genomföras.

Min fråga till finansminister Mikael Damberg är:

 

Avser ministern att ta initiativ till att en folkräkning genomförs, så att identitet på boende i Sverige kan säkerställas?