Åtgärder mot handel med stulna kulturföremål

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 mars 2016

Interpellation: Åtgärder mot handel med stulna kulturföremål

Interpellation 2015/16:447 av Cecilia Magnusson (M)

Interpellation 2015/16:447 Åtgärder mot handel med stulna kulturföremål

av Cecilia Magnusson (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

I december ska de nordiska kulturministrarna träffas inom ramen för Nordiska ministerrådet. Konflikten i Irak och Syrien påverkar även kulturområdet, inte minst genom den omfattande försäljningen av stulna kulturföremål.

Historien kring de omfattande kulturstölderna under andra världskriget upprepar sig nu i ny form, denna gång i Syrien och Irak. Kulturföremål förs ut ur konfliktområdet och säljs på en internationell marknad. Med hjälp av dessa intäkter kan bland annat Daish/IS finansiera fortsatta övergrepp på människor och kulturminnen som inte passar in i deras ideologiska världsbild. Detta är oacceptabelt.

I maj 2015 skrev de nordiska kulturministrarna under ett gemensamt uttalande, där man vädjar till särskild aktsamhet vid utförsel av kulturföremål från nämnda område. I juni deltog kulturministern i ett samordningsmöte med Svenska Unescorådet, Riksantikvarieämbetet och nationella myndigheter angående illegal införsel av och handel med kulturföremål från Irak och Syrien.

Med anledning av de omfattande stölderna under andra världskriget är Sverige en av 44 stater som står bakom Washingtonkonferensens slutsatser från år 1998 och den uppföljande Terezindeklarationen från år 2009. Till skillnad från Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och Österrike har Sverige inte arbetat fram system för att hantera restitutionsfall, det vill säga återlämnande av kulturföremål.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

 

Vilka åtgärder anser kultur- och demokratiministern skulle kunna vidtas för att stävja förekomsten av illegal handel med kulturföremål från Irak och Syrien?

Vilka åtgärder anser kultur- och demokratiministern skulle kunna vidtas för att Sverige ska öka kunskapen om landets restitutionsåtaganden?