Biomomsen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 17 maj 2016

Interpellation: Biomomsen

Interpellation 2015/16:584 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2015/16:584 Biomomsen

av Helena Bouveng (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Alliansen försökte i de så kallade filmsamtalen med regeringen vara konstruktiva och var beredda att brett diskutera svensk films framtida finansiering. På en punkt har vi dock hela tiden varit tydliga: Vi säger nej till chockhöjd skatt på biobiljetter. En sådan skattehöjning skulle drabba bionäringen i stort och särskilt rikta udden mot de små och mellanstora biograferna runt om i Sverige.

Bionöjet är brett, det är bildande och det är roligt för såväl unga som äldre. Det har knappast några negativa hälsoeffekter på befolkningen och påverkar i övrigt inte den offentliga ekonomin i någon större utsträckning. Film på bio är i grund och botten något som vi nog kan enas om är en positiv del av många människors liv, särskilt i delar av landet där kulturupplevelseutbudet i övrigt är snålt.

De som drabbas mest av regeringens förändringar är biograferna och i förlängningen biobesökarna, vars biljetter blir dyrare. I promemorian slår Kulturdepartementet fast att det innebär 260 miljoner nya kronor netto extra in i statskassan, vilket ju vida överstiger det tidigare filmavtalet. Vi har förstått att kulturministern vill bidra till ökad svensk filmproduktion, men det finns ju andra sätt att finansiera den än genom skattehöjningar.

Även den internationella biografägarorganisationen International Union of Cinemas (Unic) har också riktat kritik mot den föreslagna höjningen av momsen på biobiljetter i Sverige. Unic hänvisar till Spanien, där momsen på biobiljetter höjdes år 2012, från 8 procent till 21 procent – alltså en höjning med 13 procent - vilket de menar tvingade spanska biografer att stänga igen.

Det finns alltså skäl att tro att många biografer runt om i Sverige kommer att få svårt att fylla salongerna efter regeringens 19-procentiga höjning av biomomsen i Sverige nästa år. I min hemkommun Vetlanda skulle en nedläggning av biografen Saga betyda mycket. I Vetlanda finns inte valmöjligheten att i stället gå på opera eller balett eller besöka en djurpark. Där ligger inget av de numera entréavgiftsbefriade statliga museerna. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Bedömer finansministern att någon fara föreligger för att biomomsens fyrdubbling kan skada skattesystemets legitimitet genom att beskattningen slår hårdare mot folk på landsbygden än mot stadsbor?