Börsintroduktion av Posten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 24 juni 2008

Interpellation: Börsintroduktion av Posten

den 13 maj

Interpellation

2007/08:729 Börsintroduktion av Posten

av Tomas Eneroth (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Regeringen har föreslagit riksdagen att godkänna samgåendet mellan svenska och danska Posten samt att bemyndiga regeringen att minska svenska statens ägande till 34 procent av bolaget via en börsintroduktion. I korthet ställer vi socialdemokrater oss positiva till ett samgående som stärker Postens konkurrensmöjligheter men anser samtidigt att beslutsunderlaget är för bristfälligt för ett riksdagsbeslut. Vad gäller regeringens planer på att börsintroducera Posten avvisar vi dessa helt. Dock tycks en framtida börsintroduktion vara den borgerliga regeringens strategi och på s. 12 i propositionen står följande att läsa: Den avsiktsförklaring som tecknats mellan huvudägarna till de båda bolagen innebär att en börsnotering kan påkallas från och med det femte året från samgåendets genomförande. Den svenska staten har enligt samma avtal en möjlighet att välja om den vill delta i en sådan ägarbreddning. Samtidigt är det ett rimligt antagande att riskkapitalbolaget CVC, som äger 22 procent av Post Danmark, bygger sitt engagemang i verksamheten på en möjlighet till börsintroduktion. Mina frågora till näringsministern är därför:

Är det näringsministerns avsikt att Posten bör börsintroduceras?

Har näringsministern gjort några beräkningar av om det är förenat med någon kostnad för svenska staten att avstå från en börsintroduktion av Posten?