Bostadsbyggnadsstatistik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 september 2016

Interpellation: Bostadsbyggnadsstatistik

Interpellation 2015/16:789 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2015/16:789 Bostadsbyggnadsstatistik

av Fredrik Schulte (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Enligt SCB:s statistik över påbörjade nybyggda bostadslägenheter har bostadsbyggandet kraftigt ökat under 2016. Statistiken tar dock inte hänsyn till att många kommuner nu tvingats initiera byggandet av så kallade modulbostäder för att klara bostadsförsörjningen med anledning av senare års mycket omfattande asylinvandring. Detta är problematiskt ur flera perspektiv. Modulbostäderna är varken avsedda för eller lämpliga som en långsiktig lösning på bostadsbristen. Framväxten av hela bostadskvarter av modulbostäder i motsats till en organisk framväxt av bostäder riskerar också att skapa nya miljonprogramsområden med omfattande social utsatthet. Det är därför olyckligt att det bildsätts som att bostadskrisen är på väg att lösas när de strukturella hindren för en sunt fungerande bostadsmarknad fortfarande finns kvar. Den höga nybyggnadstakten bygger alltså delvis på "uppblåsta" siffror genom att byggandet av modulbostäder inkluderas i statistiken. Det innebär en risk för att de verkliga problemen inte adresseras.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:Tänker statsrådet vidta några åtgärder med anledning av det som har framförts?