Brister i Försäkringskassans arbete

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 september 2017

Interpellation: Brister i Försäkringskassans arbete

Interpellation 2016/17:621 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:621 Brister i Försäkringskassans arbete

av Lotta Finstorp (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Nyligen har Inspektionen för socialförsäkringen riktat stark kritik mot Försäkringskassan. Detta på grund av att de funnit stora kvalitetsproblem i sjukskrivningsprocessen när Försäkringskassan avgör rätt till sjukpenning. Två tredjedelar av bedömningarna för personer som varit sjukskrivna efter 90 dagar håller inte måttet. Totalt sett rör detta mängder med personer som riskerar att hamna i kläm på grund av de undermåliga bedömningarna.

Försäkringskassan måste komma till rätta med dessa allvarliga problem.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll följande:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att kvaliteten på de bedömningar som ligger till grund för sjukpenning förtydligas och förbättras?