Bristfälligt vinterunderhåll på våra vägar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2019/20:140 Bristfälligt vinterunderhåll på våra vägar

av Thomas Morell (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Vintern har inte mer än börjat, och ändå har vi haft flera stora olyckor där hala vägbanor varit en bidragande orsak. Med anledning av detta ställde jag en fråga till statsrådet gällande vinterunderhållet av våra vägar.

Svaret från statsrådet på min fråga var mer förbryllande än klargörande! Det är främst två påståenden i svaret som kräver ytterligare förklaring.

Det första påståendet i statsrådets svar var att Trafikverket utvecklat nya moderna metoder och arbetssätt för uppföljning av vinterunderhållet. Just den meningen är något märklig eftersom nyttjarna av vägen upplever en dramatisk försämring av just vinterunderhållet. Det är främst yrkesförarna som upplever att det blivit avsevärt halkigare på våra vägar och att insatserna sätts in för sent och är för små. Resultatet är glashala vägar där det är svårt att få tillräckligt fäste trots bra däck avsedda för vinterväg. Det är uppenbart att den gamla beprövade metoden att halkbekämpa vägarna är avsevärt effektivare än det moderna alternativet!

Det andra påståendet i statsrådets svar rör just kraven på vinterdäck, och här antyder statsrådet att åkerierna inte lever upp till vinterdäckskraven. Även om det inte står uttalat i klarspråk andas texten att de svenska och nordiska åkerierna har undermåliga däck på sina fordon. De nordiska åkerierna har nästan uteslutande god standard på sina däck. Åkeriägarna vet att däcken har en avgörande betydelse om man ska kunna leverera godset helt och vid rätt tidpunkt. Rätt däckutrustning är också viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt, och den förare som kör fordonet ska vara trygg även om väglaget är besvärligt.

De uppenbart halkrelaterade olyckorna visar att det moderna sättet att följa upp vintervägsunderhållet inte håller måttet. Den väghållande myndigheten måste omedelbart återgå till beprövade metoder för halkbekämpning, innan någon får sätta livet till.

Med anledning av texten här ovan vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att underhållet av vintervägar blir godtagbart?