Brott mot välfärden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2019/20:74 Brott mot välfärden

av Katarina Brännström (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Polisen, Försäkringskassan och Ekobrottsmyndigheten höll nyligen en presskonferens om den ökande organiserade brottsligheten mot våra välfärdssystem.

Det drivs exempelvis företag som enbart syftar till att mjölka staten på pengar. Bland annat hämtas funktionsnedsatta personer till Sverige för att söka assistansersättning – med anhöriga som assistenter. Arbetskraftsinvandringen inom assistansersättningen har fyrfaldigats på tio år kan man läsa i statistik från Migrationsverket. Människor får olika typer av bidrag fast de inte längre finns kvar i Sverige. Kontrollen är för dålig och antalet anmälningar mot fusk ökar stort. Samarbetet mellan myndigheter är för dåligt och det finns hinder för effektiv kontroll.

Det är alldeles för enkelt att komma till Sverige och direkt kunna få ta del av våra välfärdssystem, och detta missbrukas av enskilda men framför allt av organiserade kriminella.

Min fråga till statsrådet Ardalan Shekarabi är:
 

Vilka konkreta åtgärder avser statsrådet att vidta för att våra välfärdssystem inte ska utnyttjas av dem som genom olika brottsliga upplägg och fusk försöker tillskansa sig bidrag och stöd från det offentliga som de egentligen inte har rätt till?