De fossila utsläppen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 10 februari 2009

Interpellation: De fossila utsläppen

Interpellation 2008/09:294 av Ygeman, Anders (s)

den 28 januari

Interpellation

2008/09:294 De fossila utsläppen

av Anders Ygeman (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Sverige kan radikalt minska sina utsläpp av växthusgaser genom förbättrad energieffektivisering, ökad satsning på hybrid- och elbilar samt ett förändrat jord- och skogsbruk. Det visar en ny rapport från Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Rapportens slutsats är att Sverige på egen hand kan minska de fossila utsläppen med 60–70 procent fram till år 2030. Vi kan som industrination med stort transportbehov ändå föregå med gott exempel, menar IVA. Sverige behöver inte tillgodoräkna sig minskningar från projekt i tredje världen, något som alltmer uppenbart tycks vara regeringens huvudåtgärd.

Jag vill därför fråga statsrådet:

Vilket nationellt mål avser miljöministern att verka för att regeringen ska föreslå?