Den it-attack som drabbat världen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 juni 2017

Interpellation: Den it-attack som drabbat världen

Interpellation 2016/17:563 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2016/17:563 Den it-attack som drabbat världen

av Mikael Oscarsson (KD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Den it-attack som drabbade världen för några veckor sedan är unik. Ingen gång tidigare har ett ransomwarevirus spridit sig så snabbt. Minst 200 000 företag, sjukhus, regeringsorgan och andra organisationer i omkring 150 länder har drabbats. Enligt den europeiska polismyndigheten Europol är de senaste dagarnas it-attack ”utan motstycke”. Även svenska kommuner och företag har drabbats och vissa inledande spår pekar mot Nordkorea.

Detta är inga nyheter. Minst en gång i veckan sker det redan i dag en så pass allvarlig it-incident att den bedöms hota verksamheten hos svenska myndigheter.

Sedan 1 april förra året har 260 it-incidenter rapporterats in till MSB fick vi nyligen erfara. Ett stort antal av incidenterna, eller intrången, har varit av så allvarlig karaktär enligt MSB att de haft stor eller mycket stor inverkan på myndigheternas verksamhetskritiska tjänster. Detta är alltså bara de incidenter som inträffat hos myndigheter som är rapporteringsskyldiga.

Blickar vi några månader tillbaka fick vi från FRA veta att främmande makter dagligen går till attack mot svenska intressen. Upp till 10 000 attacker per månad mot svenska intressen är en siffra som florerat.

Detta ska också ses i sammanhanget av rapporten Informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter, som Riksrevisionen släppte 2016. I denna rapport kommer myndigheten fram till att informationssäkerheten bör prioriteras högre och att dagens arbete med informationssäkerhet inte når upp till en godtagbar nivå.

I ljuset av detta önskar jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

1. Vad är den kortsiktiga planen är för att stärka informationssäkerheten på våra myndigheter?

2. Vad är den långsiktiga strategin är för att skydda samhället från attacker mot it-system?