Den svenska besöksnäringen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 10 september 2009

Interpellation: Den svenska besöksnäringen

den 13 augusti

Interpellation

2008/09:582 Den svenska besöksnäringen

av Sven-Erik Österberg (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Besöksnäringen har visat att det här finns en stor potential för att skapa nya jobb. Den stora tillväxtmöjligheten ligger i att få fler turister att besöka Sverige.

Vi socialdemokrater har presenterat ett omfattande program för besöksnäringen, vilket också kommer att generera ett stort antal nya jobb. Vi anser att det är viktigt att investera och skapa bättre möjligheter för besöksnäringen som en viktig framtidsbransch med stor potential.

Jag vill därför ställa följande frågor:

Har näringsministern låtit analysera de största hindren för en snabbare utveckling av besöksnäringen, och vilka slutsatser har i så fall näringsministern kunnat dra av en sådan sammanställning?

Hur mycket pengar avser näringsministern att satsa under de kommande åren för att utveckla den svenska besöksnäringen och därigenom skapa fler jobb?

Vilka resurser avser näringsministern att investera i marknadsföring av Sverige som turistland?

Är näringsministern beredd att initiera ett strategiskt utvecklingsprogram för den svenska besöksnäringen tillsammans med företagen och de fackliga organisationerna, när kommer detta i så fall att ske och vilka satsningar kommer ett sådant program att innehålla?