Det andra amorteringskravet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 januari 2021

Interpellation: Det andra amorteringskravet

Interpellation 2020/21:271 av Dennis Dioukarev (SD)

Interpellation 2020/21:271 Det andra amorteringskravet

av Dennis Dioukarev (SD)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Det andra amorteringskravets införande motiverades med att det skulle motverka finansiella obalanser och stärka motståndskraften i ekonomin. I debatten hänvisas till att finansiella kriser ofta föregåtts av en kreditexpansion bland hushåll, företag eller stater och att det är skuldsättningen per se som orsakat kriser likt den år 2008. Det är emellertid en sanning med modifikation eftersom det var så kallade subprimelån till hushåll med dokumenterad dålig kredithistorik och betalningsförmåga som drev krisen i kombination med en bolånekanal. Enligt de forskningsslutsatser som redovisats av bland annat professor Lars EO Svensson (Stockholms handelskammare 2019) och Finanspolitiska rådet berodde konsumtionsfallet under finanskrisen i andra länder på att hushållen hade ökat på sina bolån för att finansiera en överkonsumtion. När bostadspriserna föll kunde hushållen sedermera inte refinansiera sig och därmed inte upprätthålla konsumtionen. Den makroekonomiska risken utgjordes alltså av bolånekanalen och dåliga lån, inte av skuldsättningen i sig.

I kölvattnet av pandemin har Finansinspektionen beviljat en temporär amorteringslättnad fram till augusti 2021. Det är ett korrekt beslut, enligt vår mening, men det underminerar samtidigt kravets existensberättigande och bekräftar ytterligare en pre-corona-tes av professor Svensson. Det andra kravet infördes i syfte att öka motståndskraften i kristider, men nu måste det alltså avskaffas tillfälligt på grund av att det tvärtom minskat hushållens motståndskraft.

Min fråga till statsrådet Per Bolund är därför följande:

 

Kommer regeringen att ta bort det andra amorteringskravet?