Det svenska glasarbetet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2019/20:220 Det svenska glasarbetet

av Gudrun Brunegård (KD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Den svenska hantverkstraditionen och kunnandet kring glasarbete är i flera avseenden unik.

Det svenska glaset är världsberömt. Även efter att de största och mest namnkunniga glasbruken lagts ned spirar kreativiteten i hyttor runt om i Småland och på andra håll i landet. I Nybro finns Riksglasskolan, som ger grundläggande utbildning på gymnasial nivå och som tvåårig yrkeshögskola, med Nybro kommun som huvudman.

Varje utbildningsplats är mycket kostsam. I en medelstor kommun med ständiga behov av ekonomiska prioriteringar är det ofrånkomligt att Riksglasskolan regelbundet kommer upp som en möjlig besparing.

Men det är den enda skolan i sitt slag i Norden. Skulle den försvinna skulle också mycket av hantverkskunnandet och materialkunskapen försvinna. Staten ger via Kulturrådet ett årligt stöd till Riksglasskolan, men detta stöd har varit oförändrat i uppemot tjugo år, utan inflationsuppräkning.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

  1. Ger staten motsvarande stöd till några andra hantverksutbildningar i landet, med starkt kulturhistorisk koppling?
  2. Hur ser ministern på värdet i att bibehålla hantverkstradition inom yrken med få aktiva utövare?
  3. Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att hantverksyrken som glasarbetare ska finnas kvar även i framtiden?