Digitalisering av filmarvet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 januari 2018

Interpellation: Digitalisering av filmarvet

Interpellation 2017/18:191 av Cecilia Magnusson (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2017/18:191 Digitalisering av filmarvet

av Cecilia Magnusson (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Den 15 juni 2016 riktade riksdagen sju tillkännagivanden om vad de uppfattade som en bristfällig filmpolitisk proposition, som inte gav de nödvändiga svaren på svensk films förutsättningar.

Riksdagen tillkännagav att regeringen bör utreda finansieringen av en fortsatt digitalisering av filmarvet och därmed säkerställa att det svenska filmarvet bevaras och tillgängliggörs. Till följd av den tekniska utvecklingen kommer nya möjligheter att bevara och tillgängliggöra detta kulturarv för allt fler. Detta bör rimligtvis vara en del av en modern filmpolitik. Att digitalisera filmer är nödvändigt för att tillgängliggöra filmarvet genom exempelvis digitala arkiv och visningsverksamhet runt om i landet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Hur avser ministern att agera för att tillgodose riksdagens tillkännagivande om att arbeta för en fortsatt digitalisering av filmarvet och säkerställa att det svenska filmarvet bevaras och tillgängliggörs?