Diskriminering av blodgivare

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 15 juni 2007

Interpellation: Diskriminering av blodgivare

Interpellation 2006/07:584 av Holm, Ulf (mp)

den 28 maj

Interpellation

2006/07:584 Diskriminering av blodgivare

av Ulf Holm (mp)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Med jämna mellanrum kommer rapporterna om att det är blodbrist, vilket vi alla blir oroliga av då man mycket snabbt själv kan ligga på båren och behöva blod på grund av en trafikolycka etcetera. Sjukhusen har ett starkt behov av att det finns många frivilliga blodgivare och behoven ökar alltmer. Trots detta finns det inskränkningar i vem som får lämna blod. Flera av anledningarna, till exempel att man är smittad av gulsot och hiv, är givetvis fullt rimliga inskränkningar. Men sedan finns det regler från Socialstyrelsen som är mycket diskutabla och minst sagt diskriminerande. Till exempel gäller att en man som någon gång har haft sex med en annan man aldrig någonsin får ge blod. Denna regel gäller livet ut även om personen i fråga är hur frisk som helst. Regeln gäller för alltid och detta innebär givetvis en oerhörd diskriminering.

Att den som lever med riskbeteende för att bli smittad av hiv inte ska ge blod tycks självklart. Men då är frågan varför det kan vara tillåtet att ge blod för en heterosexuell om han eller hon har ofta förekommande byten av partner och har sex utan skydd. Hiv drabbar som bekant både kvinnor och män och oavsett sexuell läggning. Borde då inte alla som har sex någon gång i livet förbjudas att ge blod?

Samtidigt kan man fråga sig vilka signaler reglerna om att män som har sex med män inte får lämna blod sänder ut. Kan det vara så att män som ger blod i dag undviker att tala om ifall de haft sex med en man? Förstärks homofobin i sjukvården genom denna regel?

Det har tidigare funnits förslag om att män som har sex med män skulle kunna ge blod ifall de hivtestade sig och då efter sex månader visade att de var friska. Tyvärr stoppades detta förslag. Jag anser att ministern bör lyfta upp denna fråga till förnyad prövning, dels utifrån att ingen ska diskrimineras och dels för att det behövs blod till de svenska sjukhusen.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga vilka initiativ socialministern kommer att ta för att dagens diskriminerande regler upphör vad gäller att män som har sex med män blir avstängda på livstid som blodgivare.