Effekt- och kapacitetsbrist

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 17 november 2020

Interpellation: Effekt- och kapacitetsbrist

Interpellation 2020/21:109 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Interpellation 2020/21:109 Effekt- och kapacitetsbrist

av Mattias Bäckström Johansson (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Sverige är i en situation med tilltagande effekt- och kapacitetsbrist i vårt kraftsystem. Det är en situation som vi inte befunnit oss i på mycket lång tid.

Inför varje vinter genomför Svenska kraftnät en analys över hur effektsituationen kommer att se ut när elförbrukningen ser ut att vara som högst. Dessa analyser har historiskt präglats av ett effektöverskott och en god säkerhetsmarginal. Under tiden den nuvarande regeringens mandatperiod har detta överskott dock i rask takt minskat, och analyserna präglas numera av effektunderskott och obefintlig marginal. Som om detta inte vore nog stängdes kärnkraftsreaktorn Ringhals 2 vid årsskiftet, och vid slutet av detta år är avsikten att även Ringhals 1 ska stängas.

Samtidigt har vi också problem med tilltagande kapacitetsbrist i elnäten, vilket är än mer påtagligt och även har forcerats av regeringens skattechock mot kraftvärmen. Detta är något som begränsar en önskvärd samhällsutveckling, till exempel etablerande av bostadsområden, företag och elektrifiering i våra städer. En annan effekt av de flaskhalsar som finns kring överföringskapaciteten är att prisskillnaderna mellan elområdena tilltar. Under juli var det nästan tio gånger högre spotpris i södra Sverige jämfört med systempriset. Prisskillnaden har aldrig tidigare varit så stor sedan Sverige delades in i fyra prisområden.

I den energipolitik som bedrivs för stunden och som är aviserad i energiöverenskommelsen finns det inget som på något sätt hanterar denna utveckling eller styr mot att el ska alstras när behov finns. Det är en utveckling som oroar mig och Sverigedemokraterna.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

  1. Är statsrådet orolig över den utveckling vi nu ser kring den svenska effektbalansen och kapacitetsbristen i det svenska kraftsystemet?
  2. Är statsrådet och regeringen beredda att ompröva sin uppfattning kring ett mål för leveranssäkerheten?
  3. Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att säkerställa en fortsatt god leveranssäkerhet?