Effekter av EU:s svaveldirektiv för svensk exportindustri

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 19 december 2012

Interpellation: Effekter av EU:s svaveldirektiv för svensk exportindustri

Interpellation 2012/13:164 av Hoff, Hans (S)

den 29 november

Interpellation

2012/13:164 Effekter av EU:s svaveldirektiv för svensk exportindustri

av Hans Hoff (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Nyligen beslutade EU att skärpa kravet på svavelutsläpp för fartyg som trafikerar Nordsjön, Östersjön och Engelska kanalen från och med 2015.

Fartygen som trafikerar svenska farvatten måste sänka sina gränsvärden för svavel i bränslet från 1 till 0,1 procent, medan i övriga Europa kommer gränsvärdet att vara fem gånger högre och införs först 2020.

Konstitutionsutskottet gav regeringen för drygt två år sedan hård kritik mot den bristfälliga hanteringen av frågan.

De nya kraven är ett hårt slag mot de svenska exportföretagen. När man skärper miljökrav, borde självklart samma villkor gälla för alla länder i Europa.

Orderingången för svensk industri är i dag svag, och antalet varsel har ökat dramatiskt under hösten. Ledare för stora svenska exportföretag har nu i ett brev till statsministern skrivit: Att i nuläget införa en ekonomisk belastning på industri på 13–28 miljarder årligen kommer att ge kraftigt negativa effekter på investeringsklimatet och öka risken för fortsatt utslagning i ett läge där samhällsekonomi ändå blir allt svagare på grund av den utdragna finanskrisen i Europa.

Den finska regeringen kommer enligt uppgift att avsätta stora ekonomiska resurser i budgeten till näringen för att möta den uppkomna situationen.

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att minska de negativa effekter som EU:s svaveldirektiv innebär för svensk exportindustri?