Effekter av polisens omorganisation i Norrlands inland

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 september 2016

Interpellation: Effekter av polisens omorganisation i Norrlands inland

Interpellation 2015/16:792 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2015/16:792 Effekter av polisens omorganisation i Norrlands inland

av Saila Quicklund (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Ett antal kommunalråd i Norrlands inland har till justitie- och inrikesministern uttryckt sin oro över rättssäkerheten i Norrlands inland, detta efter flytten av LKC i Östersund till Umeå. Under våren och sommaren har lokala medier rapporterat om en rad incidenter där polisen har skickats till fel adress, eller där poliser har dirigerats fel oerhört långa sträckor. Exempelvis dirigerades en polisenhet till Örnsköldsvik när den egentligen skulle till Östersund. Avsaknad av person- och lokalkännedom hos RLC i Umeå och den polisiära frånvaron i Norrlands inland skapar en stor otrygghet bland invånarna, särskilt på grund av de långa avstånden. Detta är oacceptabelt.

Den uppenbara oförmågan att dirigera rätt blev tydlig när en polisenhet nyligen dirigerades till Östersunds centrum, trots att larmet gällde en trafikolycka tre mil utanför staden.

Bemanningen i området har i sommar varit under all kritik. Händelser av prio 1-karaktär har inte kunnat åtgärdas eftersom det inte har funnits någon polis att skicka. Människor i länet vet således inte om en polispatrull kan förväntas komma vid en allvarlig händelse.

De positiva effekter som vi fick erfara av bland annat Trygghetens hus i Östersund, de samordningsvinster som kom av att samla bland annat räddningstjänsten, kriminalvården, åklagarkammaren, SOS Alarm, ambulans samt tullen och som av polisforskaren Stefan Holgersson har lyfts fram som ett framgångsrikt koncept, går om intet. Detta kan självklart inte fortgå. Här krävs nu kraftfulla åtgärder för att förbättra situationen i Jämtlands län.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Hur avser statsrådet att agera för att säkerställa den polisiära närvaron samt människors säkerhet och trygghet i Jämtlands län?