Elbilar i parkeringsgarage och inne i städer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 september 2021

Interpellation: Elbilar i parkeringsgarage och inne i städer

Interpellation 2020/21:848 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellation 2020/21:848 Elbilar i parkeringsgarage och inne i städer

av Alexandra Anstrell (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Elbilar blir allt vanligare, och fler ställer om från bilar med förbränningsmotorer till olika varianter av elhybrider och rena elbilar. Det bör därför finnas ett tydligt regelverk kring hur brandsäkerhetsfrågor gällande elbilar ska hanteras; det kan till exempel gälla hur laddning ska gå till eller att det finns tillräckliga brandskyddsåtgärder, exempelvis sprinklers. Detta är särskilt viktigt i trånga miljöer som parkeringsgarage, tunnlar och stadskärnor.

Enligt uppgift finns det i dag inte ett enhetligt regelverk mellan olika svenska myndigheter såsom Elsäkerhetsverket, MSB och Boverket, vilka har ansvar för frågan. Det är i så fall oroande, särskilt ur ett räddningstjänstperspektiv. I Tyskland har man i flera städer till och med resonerat att det är för stor risk att parkera elbilar i centrum på grund av brandrisken.

En elbil som står på laddning löper inte större risk att börja brinna än en bil som drivs av fossilt bränsle. Det visas i en ny studie från RISE Fire Research. Men skulle en elbil börja brinna, och står i exempelvis ett garage, så kan det innebära omfattande utmaningar. Släckning av elbilsbatterier är mycket krävande, både när det gäller vattenförbrukning och räddningstjänstens insatser. Det är därför viktigt att skilja på olika sorters bränder: brand i en elbil och brand i batteripaketet i en elbil. En annan utmaning är också om det går att flytta en elbil från ett parkeringshus om det uppstår en brand i bilen.

Det säkraste sättet att ladda en elbil är med hjälp av en laddbox med inbyggda säkerhetsfunktioner. Felaktig laddning som till exempel anslutning till ett vanligt uttag, och då särskilt med förlängningssladd, eller användandet av fel typ av laddstation, innebär risker.  

Den ökande förekomsten av elbilar och de risker som är förknippade med ett felaktigt handhavande av till exempel laddning gör att det är särskilt viktigt med ett tydligt och enhetligt regelverk.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

  1. Har ministern och regeringen för avsikt att stärka kraven på hur de elektriska systemen och laddstationerna ser ut samt kraven på sprinklers i parkeringshus och även tunnlar som exempelvis Södra länken?
  2. Kommer ministern att initiera mer forskning på området samt lyfta goda exempel för att ge mer kunskap för att kunna göra tydliga bedömningar och rekommendationer för vår brandsäkerhet?