Elenergikapacitet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 24 november 2020

Interpellation: Elenergikapacitet

Interpellation 2020/21:134 av Lotta Olsson (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2020/21:134 Elenergikapacitet

av Lotta Olsson (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I energidebatten i Sveriges riksdag finns som jag ser det två olika sätt att se på tillgången till fossilfri elenergi och elkapacitet.

Vi hör ofta regeringspartiföreträdare som debatterar att problem med elenergikapacitet faktiskt inte finns. Tvärtom anser man finns det god tillgång på elenergi, och Sverige exporterar mer el än någonsin. Vi har inga problem med effekt, men vi måste anpassa samhället till att använda energin då den finns.

Den andra sidan i debatten företräder åsikter i debatten som gör gällande att, visst, det finns mycket fossilfri elenergi vissa tider, men emellanåt finns det effektbrist som ställer till med problem. Dessa problem gör att vår industri inte kan lita på tillräcklig elenergikapacitet, det vill säga att vi har ett effektproblem att lösa.

Min fråga till statsrådet Anders Ygeman lyder:

 

Vilken analys gör statsrådet av orsaken till den rådande effektbristen, och hur påverkar det de åtgärder han kommer vidta för att lösa problemet?