Elförsörjningen i Mälardalen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 24 november 2020

Interpellation: Elförsörjningen i Mälardalen

Interpellation 2020/21:133 av Lotta Olsson (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2020/21:133 Elförsörjningen i Mälardalen

av Lotta Olsson (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Företag och människor i Mälardalen vill precis som hela övriga Sverige ställa om till fossilfri el och bli grönare. Industrin – och privatpersoner – arbetar för att helt ställa om till fossilfri el. Vi vill verkligen alla för klimatets skull lämna vårt beroende av fossil energi.

Men finns det tillgång till fossilfri el utifrån de ökade behov som finns då företag ställer om, eller kommer omställningen att leda till bristsituationer? Vi har sett akuta eleffektproblem i Skåne i sommar och även brist på effekt i Stockholm.

Det är inte tillfredsställande. Vi måste kunna lita på eltillgången om företag ska våga satsa och människor ska kunna få jobb.

Detta är nämligen ett politiskt ledningsproblem. Både produktion och distribution av elenergi är, trots en form av marknadsekonomi, beroende av politiska beslut.

Därför vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Har statsrådet gjort någon analys kring huruvida elenergitillgången är säkrad i Mälardalen för kommande år för att trygga företagens behov och expansioner, eller har statsrådet för avsikt att vidta några specifika åtgärder för att säkra elenergitillgången i Mälardalen?