Elförsörjningen i vinter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 januari 2021

Interpellation: Elförsörjningen i vinter

Interpellation 2020/21:211 av Jan Ericson (M)

Interpellation 2020/21:211 Elförsörjningen i vinter

av Jan Ericson (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Rapporterna om bristande elförsörjning i delar av landet duggar tätt. I södra Sverige har företag problem med att få anslutning till elnätet med tillräcklig kapacitet, och bostadsbyggande hindras till följd av brist på el. Från industrin kommer återkommande larmrapporter om oro för framtiden.

Elbristen i södra delen av landet skulle möjligen kunna lindras på sikt genom att förstärka överföringskapaciteten från norra Sverige. Problemet är bara att nya stora serverhallar och stora industriprojekt som exempelvis Hybritsatsningen på koldioxidfri stålproduktion väntas förbruka det elöverskott som finns i norr. Det finns då ingen el kvar att skicka söderut.

Vi såg redan i somras hur elförsörjningen tryggades genom dyr import av el från andra länder och att vi rent av tvingades starta oljekraftverk som reservkraft för att producera el. Nu väntar en kallare årstid, och läget är om möjligt ännu värre. Samtidigt stängs vid årsskiftet ytterligare en kärnkraftsreaktor i Ringhals.

En trygg och miljövänlig elförsörjning har under många decennier varit ett kännetecken för Sverige. Vår vattenkraft och kärnkraft har producerat utsläppsfri el till låg kostnad och tryggat elbehovet för både industrin och hushållen. Nu verkar denna tid vara förbi.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Kan statsrådet garantera att Sverige klarar sin elförsörjning i vinter och inte, enligt de reservplaner som finns, tvingas stänga ned bostadsområden eller industrier enligt ett förberett schema för att elen helt enkelt inte räcker till? Om svaret är nej: Vad avser statsrådet i så fall att vidta för åtgärder?