Elförsörjningen och satsningen på elbilar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 januari 2021

Interpellation: Elförsörjningen och satsningen på elbilar

Interpellation 2020/21:212 av Jan Ericson (M)

Interpellation 2020/21:212 Elförsörjningen och satsningen på elbilar

av Jan Ericson (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Det finns en stark önskan från politiken att andelen elbilar och laddhybrider ska öka i den svenska fordonsparken. Detta kräver dock att det finns tillräckligt med el. Tyvärr kommer allt fler larmrapporter om hotande elbrist. Detta beror dels på att de lokala näten inte byggts ut tillräckligt, dels på att det är svårt att leverera den mängd el som behövs.

Till och med i vår huvudstad finns ett bilföretag som säljer elbilar men som inte kan sätta upp laddstolpar utanför försäljningshallen på grund av att kapaciteten i elnätet inte räcker till! 

Fler elbilar kräver också förstärkta elnät i många bostadsområden om man ska kunna ladda elbilarna. Här finns hotande brister i många delar av vårt land.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Hur avser statsrådet att säkra elförsörjningen och därmed trygga den fortsatta satsningen på elbilar?