Elitsatsningar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 april 2022

Interpellation: Elitsatsningar

Interpellation 2021/22:424 av Angelika Bengtsson (SD)

Interpellation 2021/22:424 Elitsatsningar

av Angelika Bengtsson (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

De olympiska spelen och Paralympics är över för den här gången, och det blev två rekordmästerskap i antalet medaljer för Sverige. Det visar på att vi fortsatt är en vintersportnation att vara stolta över. Vi har mycket att tacka vårt breda idrottsliv för som tränat alla framgångsrika idrottare.

Vi har den senaste tiden fått rapporter om och indikationer på att allt färre väljer att göra elitkarriär i sin idrott. Det är oroande uppgifter. Anledningen till den befarade nedgången är dels de ekonomiska förutsättningarna och ersättningarna, dels svårigheten att kombinera idrotten med utbildning.

I dag behöver man satsa tidigt för att nå elitnivå. Redan på gymnasiet behöver man fatta beslut om det är idrotten man vill lägga all sin tid och energi på de kommande åren. I dag finns det flera idrottsgymnasier med nationellt eller regionalt intag. Det är en förutsättning för att kunna satsa på sin karriär.

Utbildningsmöjligheten efter gymnasienivån är däremot ett av orosmomenten framöver. Möjligheten att studera och göra en elitkarriär blir allt svårare. Vid den här åldern, kan tilläggas, stakas oftast ens karriär ut. Det är vid den här åldern elitkarriären börjar.

Utöver ovanstående problembeskrivning finns ytterligare ett problem. Dagens system med inkomst anses inte vara en sjukpenninggrundande inkomst, SGI, eller pensionsgrundande. Ett exempel på detta är att de idrottsmän som tävlade i OS i Beijing 2022 inte har någon sjukpenninggrundande eller pensionsgrundande inkomst. 

Enligt rapporter från idrotten väljer allt färre att gå i samma bana som våra nuvarande elitidrottare.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

  1. Vad kommer statsrådet att göra för att underlätta en elitkarriär samtidigt som man studerar (en så kallad dubbelkarriär)?
  2. Kommer man att tillsätta en utredning som ser över inkomstsystemet så att även exempelvis stipendier och sponsring blir sjukpenning- och pensionsgrundande?
  3. Vad kommer statsrådet att göra för att säkerställa att rätt förutsättningar ges från politiken till idrotten för att vi framöver ska ha minst lika många elitidrottare som i dag?