Elkapaciteten i västra Sverige

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 april 2021

Interpellation: Elkapaciteten i västra Sverige

Interpellation 2020/21:597 av David Josefsson (M)

Interpellation 2020/21:597 Elkapaciteten i västra Sverige

av David Josefsson (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I flera medier konstaterade det kommunala bolaget Göteborg Energi AB i mars att deras analyser visade att elnätskapaciteten i Göteborgsregionen måste byggas ut kraftigt.

”Om vi inte agerar nu genom att i tid bygga ut elnätet kommer den nödvändiga omställningen av transportsektorn och industrin bli omöjlig att genomföra” konstaterade bolagets vd den 14 mars i Dagens industri. Senare i artikeln konstateras vidare: ”Svenska Kraftnäts bedömning är att kapacitetsläget i väst är gult/grönt. Vi delar inte den bedömningen. Vår bedömning är att det är rött”.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkra effektkapaciteten och stabiliteten på elnäten i västra Sverige?