Elleveranser i Norrbotten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 mars 2021

Interpellation: Elleveranser i Norrbotten

Interpellation 2020/21:556 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2020/21:556 Elleveranser i Norrbotten

av Lars Beckman (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Glädjande nog planeras det för stora industriinvesteringar i Norrbotten. H2 Green Steels planer ställer dock frågan om elförsörjningen i norra Sverige på sin spets, skriver tidningen NSD. Svenska kraftnät bedömer att det krävs förstärkning av nätet i Boden, något som kan innebära förseningar. I många artiklar i NSD har det konstaterats att det överskott som finns i dag i norra Sverige, cirka 3 000 megawatt, inte ens är nära att räcka till för de stora industriprojekt som planeras av i Norrbotten av bland annat LKAB, Hybrit och Northvolt.

När de tre aktörerna är igång samtidigt krävs en medeleffekt på nästan 9 000 megawatt, vilket motsvarar tre gånger överskottet. Och det förutsätter att elproduktionen sker stabilt, något som bara gäller vattenkraften i dag med en planerbar leverans av el.

Nu tillkommer även H2 Green Steels planer på grön ståltillverkning. Bolaget planerar en elförbrukning på tolv terawattimmar per år i full drift, vilket kräver en medeleffekt av 1 400 megawatt. NSD skriver:

”Det krävs en förstärkning av nätet. Vi har haft en dialog med bolaget och som vi ser det initialt måste vi dra en ny ledning på 400 kilovolt (kV) till Svartbyn. Sannolikt från Messaure, säger Ulf Moberg, teknisk direktör vid Svenska Kraftnät (SVK).”

H2 Green Steel planerar att starta bygget första halvåret 2022 och produktionen 2024. Detta med en teknik som ännu är oprövad. Och en ny 400 kilovoltsledning kräver en tillståndsprocess, något som ofta blir utdraget, skriver NSD.

Energibehovet i norra Sverige innebär att energiproduktionen måste utökas kraftigt, och det får naturligtvis även konsekvenser för södra Sverige. I medierna har statsrådet Ygeman gett uttryck för att det skulle handla om överföringskapacitet som orsakar el- och effektbrist i södra Sverige, men industrins utbyggnad i norra Sverige kommer alltså att kräva att mycket energi tillförs även i norra Sverige.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

1. Vad har statsrådet och regeringen för målsättning för att öka tillgången på förutsägbar och planerbar energiproduktion i norra Sverige?

2. Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder på kort sikt för att öka tillgången på planerbar leverans av el i Sverige?

3. Vilken beräkning av ökningen av energibehovet i norra Sverige har skett hos ansvariga myndigheter för att säkerställa att industriprojekt inte försenas på grund av brister i energiförsörjningen?