Elnätsavgiftens storlek

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 14 januari 2021

Interpellation: Elnätsavgiftens storlek

Interpellation 2020/21:209 av Jan Ericson (M)

Interpellation 2020/21:209 Elnätsavgiftens storlek

av Jan Ericson (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Sverige var en gång ett land med billig el och låga elnätsavgifter. Detta är tyvärr historia.

I dag är elkostnaderna mycket höga eftersom skatter och moms läggs på elen. Ovanpå detta kommer mycket höga och stadigt stigande nätavgifter som äter allt större hål i svenska folkets plånböcker. Även på dessa avgifter läggs moms.

En orsak är att utbyggd vindkraft och annan lokal elproduktion kräver förstärkningar av näten, vilket till stor del hamnar på elkonsumenternas räkning. En annan orsak är att en ökad elektrifiering, både hos företag och hushåll, kräver förstärkta nät. De obalanserna i hela elsystemet som uppstår till följd av att stabil kärnkraft ersätts med instabil vindkraft medför också behov av förstärkta elnät.

För en ägare av ett fritidshus med en minimal elförbrukning kan i dag nätavgiften vara betydligt högre än kostnaden för elförbrukningen. Och till skillnad mot leveranserna av själva elen kan man inte välja nätägare utan sitter fast i det avtal som gäller med nätföretaget där man bor.

Med ständigt stigande nätavgifter kommer kostnaderna för själva elen att utgöra en allt mindre del av hushållens samlade elkostnad. Det ger väldigt lite incitament att spara på el, eftersom nätavgiften i allt väsentligt blir oförändrad oavsett elförbrukning. 

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vad avser statsrådet att göra för att nätavgifterna inte ska bli ännu mer betungande för elkonsumenterna i framtiden?