Elproduktion i norra Sverige

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 december 2020

Interpellation: Elproduktion i norra Sverige

Interpellation 2020/21:199 av Lars Hjälmered (M)

Interpellation 2020/21:199 Elproduktion i norra Sverige

av Lars Hjälmered (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Norra Sverige står i dag för en stor andel av den el som produceras i Sverige. Men trots en stor elproduktion i norr brottas Sverige med överföringsproblem från norr till söder. Dessa brister bidrar till kapacitetsproblem i södra Sverige och påverkar i sin tur villkoren för investeringar i näringsliv och företag.

Näringslivet har ofta och återkommande påpekat problem med det svenska elsystemet. Exempelvis har många reagerat på att det är enorma prisskillnader på el mellan södra och norra Sverige. Exempelvis har skillnaderna vid olika tillfällen under november 2020 varit hundratals och emellanåt över 1 000 procent. Vidare har ökade överföringar mellan norr och söder ansetts som en nyckel för att komma runt problem i södra Sverige.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

  1. Avser statsrådet att vidta några ytterligare åtgärder för att åtgärda överföringsproblematiken från norra till södra Sverige?
  2. Bedömer statsrådet att elproblemen i södra Sverige kommer att kunna täckas av att elöverskott i norr förs söderöver?