Elsparkcyklar i stadsmiljöer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 3 oktober 2019

Interpellation: Elsparkcyklar i stadsmiljöer

Interpellation 2018/19:295 av Hans Rothenberg (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2018/19:295 Elsparkcyklar i stadsmiljöer

av Hans Rothenberg (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

De många elsparkcyklar som på kort tid placerats ut i svenska städer har mött blandade reaktioner. Detta beror dels på deras framfart i hög hastighet på gång- och cykelbanor, dels på att de står parkerade eller ligger slängda huller om buller på trottoarer och fria ytor där de är i vägen.

Själva konceptet med de utplacerade elsparkcyklarna är att de enkelt ska kunna nyttjas via en appfunktion i telefonen. Efter användandet är det bara att ställa ifrån sig sparkcykeln var som helst utan att behöva bry sig mer om den. Det bristfälliga ansvarstagandet och handhavandet av dessa fordon från såväl producenterna som användarna verkar inte vara av övergående karaktär.

Just det bristande ansvaret för elsparkcyklarna och dess nyttjande, men också – och inte minst – hur de lämnas kvar efteråt skapar utöver allmän irritation också hinder och faror i trafiken. Såväl på gångytor som i körfält orsakar de oreda, och nyligen rapporterades om det första dödsfallet i Sverige där en elsparkcykel var inblandad.

Med anledning av ovanstående är min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vad avser ministern och regeringen att göra för att skapa säkrare och mer ordnade förhållanden avseende elsparkcyklar i stadsmiljöer?