En konkurrenskraftig kollektivtrafik

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 11 november 2011

Interpellation: En konkurrenskraftig kollektivtrafik

Interpellation 2011/12:88 av Ygeman, Anders (S)

den 3 november

Interpellation

2011/12:88 En konkurrenskraftig kollektivtrafik

av Anders Ygeman (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Sverige är ett rikt land. Men trots det lever i dag över 220 000 barn i fattigdom. Det är barn som växer upp i familjer där pengar till det allra nödvändigaste ofta saknas. De stängs ute från skolresor, biobesök och annat som deras kompisar kan delta i. Men barnfattigdom innebär också att samhället förlorar när alla inte får vara med och alla inte får komma till sin rätt. Därför vill vi att alla barn ska få bättre uppväxtvillkor.

Barnfattigdom innebär att var tionde ung människa i Sverige tvingas leva under knappa ekonomiska förhållanden. Vi riskerar att gå miste om den fantastiska förmåga som dessa barn har. Vi har inte råd att lämna ett enda barn efter. En politik mot barnfattigdom är inte bara en politik för minskade klyftor och ökad social sammanhållning, utan också en politik för framtida jobb och tillväxt.

Enligt Vinnova har priset på kollektivtrafiken sedan 1985 ökat med 106 procent medan bensinpriset har ökat med bara 20 procent. I Stockholm höjdes nyligen priset för kollektivtrafiken kraftigt. Allt färre med knappa ekonomiska resurser får möjlighet att transportera sig. Samma utveckling rapporterar tidningen Råd & Rön om i sitt senaste nummer, där priset på månadskortet det senaste decenniet har ökat med 84 procent. Det kan jämföras med konsumentprisindex som samma period har ökat med relativt blygsamma 16 procent.

Jag vill därför fråga statsrådet vilka åtgärder hon tänker vidta för att ge fler möjlighet att åka kollektivt till rimliga kostnader.