En parlamentarisk filmutredning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 januari 2018

Interpellation: En parlamentarisk filmutredning

Interpellation 2017/18:189 av Cecilia Magnusson (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2017/18:189 En parlamentarisk filmutredning

av Cecilia Magnusson (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Den 15 juni 2016 riktade riksdagen sju tillkännagivanden om vad de uppfattade som en bristfällig filmpolitisk proposition, som inte gav de nödvändiga svaren på svensk films förutsättningar.

Riksdagens kulturutskott har därför antytt att det behövs en ny och bred filmutredning där alla parter och organisationer, liksom riksdagens partier, involveras. Vi ser det som viktigt med en parlamentarisk förankring och att en sådan utredning noga bör analysera svensk films långsiktiga förutsättningar. Regeringen har i sin årliga skrivelse (2016:17:75) angett att man avser att genomföra en bred utvärdering av den nya filmpolitiken när konsekvenserna av införandet kan bedömas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Hur avser ministern att agera för att tillgodose riksdagens tillkännagivande om en bred parlamentarisk filmutredning?