Energiomställning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 april 2021

Interpellation: Energiomställning

Interpellation 2020/21:645 av Lotta Olsson (M)

Interpellation 2020/21:645 Energiomställning

av Lotta Olsson (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Sverige har historiskt haft en god tillgång på energi och en stabil effekt och leverans. Detta har inneburit att vi kunnat vara en stark och konkurrenskraftig industrination. En stor del av den halva bnp Sverige har i form av export är starkt beroende av just en pålitlig och säker elförsörjning.

Energipolitiken är inte bara just energipolitik; den är till stor del ekonomisk politik och jobbpolitik. När vi blir mer beroende av vind- och solkraft finns inte samma stabilitet i elnäten då dessa kraftslag är beroende av just vind och sol.

En utbyggnad av sol och vind kräver också att det finns planeringsbar elproduktion i form av vattenkraft eller kärnkraft. Batterilagring finns men ännu inte med teknik för att lagra i tillräcklig volym.

Tyskland har lämnat kärnkraften och satsat på vind och gas i större skala. En omställning som minister Ygeman i tidigare debatter refererat till som framgångsrik. Nu har den tyska riksrevisionen lagt fram en rapport som visar på motsatsen. Enligt den har den tyska omställningen varit dyr och lett till både flaskhalsar i energiförsörjningen och väsentliga kostnadsökningar. Kostnadsökningar som indirekt hotar konkurrenskraften för den tyska industrin.

Mina frågor till statsrådet Anders Ygeman:

 

  1. På vilka fakta och omständigheter grundar statsrådet sitt ställningstagande om att Sverige och vår energipolitik kan hitta framgångsfaktorer i den tyska energiomställningen och energipolitiken?
  2. Tänker statsrådet ta några initiativ till förändringar i den svenska energipolitiken med anledning av de uppgifter som har kommit fram i den tyska riksrevisionens rapport?