Enhetliga bedömningar inom sjukförsäkringen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 april 2021

Interpellation: Enhetliga bedömningar inom sjukförsäkringen

Interpellation 2020/21:554 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Interpellation 2020/21:554 Enhetliga bedömningar inom sjukförsäkringen

av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Regeringen har under hela det gångna året genom hela covid-19 pandemin lappat och lagat och ofta agerat senfärdigt för att begränsa de skador som pandemin orsakat såväl enskilda människor som näringsidkare och andra verksamheter. Det råder stor förvirring om vilka stöd som ska användas, och utbetalningarna dröjer.

Samma mönster går att skönja inom sjukförsäkringen. Regeringen har, ofta efter initiativ från Moderaterna och andra oppositionspartier, infört olika förmåner eller genomfört förändringar inom befintliga, med anledning av covid-19. Förvirring uppstår dock i fråga om vilka stöd och intyg som ska användas vid respektive situation.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder på sjukförsäkringsområdet för att tydliggöra vilka regler som är tillämpliga i olika fall och vilka intyg om ska anvädas, i syfte att förbättra förutsättningarna för enhetlighet i Försäkringskassans bedömningar?​