Ersättningsenergi för bensin och diesel

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 februari 2021

Interpellation: Ersättningsenergi för bensin och diesel

Interpellation 2020/21:397 av Lotta Olsson (M)

Interpellation 2020/21:397 Ersättningsenergi för bensin och diesel

av Lotta Olsson (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Sverige importerar all råvara till bensin och diesel som vi förbrukar till våra fordon från utlandet. Detta till stora kostnader och dessutom energi som är fossil. För att ersätta all bensin och diesel som förbrukas och i stället gå över till vätgas eller elektrifiera kommer det att krävas cirka 59,3 terawattimmar per år i el-energi eller motsvarande i vätgas.

Transportbranschen kan relativt snabbt ställa om till en elektrifiering, och vätgastekniken finns runt hörnet. Dessutom är svenska tillverkare av lastmaskiner, bilar och lastbilar långt framme i utvecklingen.

Detta kräver dock infrastruktur, och det kräver motsvarande energimängd. Dessutom krävs antingen lagringsmöjligheter för all den sol- och vindenergi som krävs, eller energi som är planeringsbar.

Redan nu importerar vi fossil energi från bland annat Polen vid vissa tider motsvarande ett kärnkraftverk i storlek med det nyss nedlagda Ringhals 1. Vi har med andra ord blivit mer beroende av utländsk fossil elenergi än tidigare.

De olika scenarier som syns är att antingen göra oss än mer beroende av utländsk fossil elenergi då vi nu snabbt ställer om till nya lastbils- och bilbränslen eller att stoppa upp den accelererande elektrifieringen av transportsektorn.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

  1. Är det statsrådets uppfattning att en omställning av fordonsparken till elektrifiering inom en snar framtid skulle innebära att Sverige skulle behöva producera mer fossilfri el och, i så fall, vilka åtgärder kan då bli aktuella?
  2. Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att öka produktionen av fossilfri el till konkurrenskraftiga priser inom en snar framtid?
  3. Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att minska Sveriges import av el från fossila källor?