Ett centralt skuldregister

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 3 november 2020

Interpellation: Ett centralt skuldregister

Interpellation 2020/21:63 av Angelica Lundberg (SD)

Interpellation 2020/21:63 Ett centralt skuldregister

av Angelica Lundberg (SD)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Rekordmånga söker hjälp för skulder. Under första halvan av 2020 ansökte drygt 15 000 personer om skuldsanering, vilket är en ökning med över 40 procent jämfört med samma period förra året. Särskilt stor var ökningen för unga mellan 18 och 34 år, där det handlar om en fördubbling.

Konsumtionslånen ökar kraftigt och de har en stor påverkan på hushållens ekonomi. Andelen lån som leder till inkassokrav är hög, och många nya låntagare får inkassokrav redan under lånets första månader, vilket tyder på att kreditprövningen varit bristfällig.

Även om den enskilde självklart är ansvarig för sina egna lån och krediter åligger det kreditföretagen att undersöka betalningsmöjligheten hos den som vill låna.

I årets konsumentskyddsrapport föreslår Finansinspektionen att regeringen ska tillsätta en utredning om ett centralt skuldregister för att göra det lättare för kreditgivare att undersöka skulder hos kreditsökande och förhindra överskuldsättning. Både Konsumentverket och Kronofogden är positiva till ett sådant register, och finansmarknadsminister Bolund har meddelat att regeringen tittar på frågan.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

  1. Vad avser statsrådet att göra för att bromsa utvecklingen kring överskuldsättning?
  2. Hur kommer ministern att agera för att förhindra att unga utvecklar osunda ekonomiska vanor?
  3. När avser regeringen att tillsätta utredningen om ett centralt skuldregister, och när kommer den att vara klar?