EU:s exportförbud för snus

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 februari 2020

Interpellation: EU:s exportförbud för snus

Interpellation 2019/20:191 av David Josefsson (M)

Interpellation 2019/20:191 EU:s exportförbud för snus

av David Josefsson (M)

till Statsrådet Hans Dahlgren (S)

 

Sedan 1992 har det varit förbjudet att exportera svenskt snus till övriga EU. I anslutning till Sveriges EU-medlemskap 1994 fick Sverige ett fördragsfäst undantag för att sälja svenskt snus i Sverige. Det är i dag Sveriges enskilt största handelshinder på EU:s inre marknad.

Snusindustrin sysselsätter ca 3 000 personer, och produktionen är förlagd till orter som Göteborg, Kungälv, Sävsjö, Vårgårda, Malmö och Gotland. Ett hävt exportförbud hade sannolikt kunnat generera arbetstillfällen i dessa regioner och samtidigt innebära miljardbelopp i årliga exportintäkter.

Det har mig veterligen inte tagits något som helst initiativ från regeringen för att upphäva exportförbudet.

Nu förhandlas EU:s långtidsbudget, där Sverige är nettobetalare. Att vara nettobetalare borde ge en ganska god förhandlingsposition gentemot övriga EU-länder, också i andra aspekter än de rent finansiella.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Hans Dahlgren:

 

Är statsrådet beredd att ta initiativ för att upphäva det svenska exportförbudet för snus, exempelvis i anslutning till förhandlingarna kring EU:s långtidsbudget?