Färdtjänst

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 24 april 2018

Interpellation: Färdtjänst

Interpellation 2017/18:491 av Emma Wallrup (V)

Interpellation 2017/18:491 Färdtjänst

av Emma Wallrup (V)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

I dag görs enkätundersökningar av färdtjänsten ute i kommunerna. Det är ca 50 procent som är missnöjda, enligt företrädare för till exempel brukarorganisationen Funktionsrätt Uppsala, trots att enkätundersökningar ofta visar upp till 80 procents kundnöjdhet i kommunen. Detta beror på att enkäterna endast frågar efter den senaste resan och även missar dem som inte längre kan resa med färdtjänsten på grund av samåkningen.

Företrädare från Funktionsrätt menar att det är viktigt att fånga upp en bredare bild i enkäterna. Samhället ställer allt högre krav på rörlighet i arbetslivet, vid studier och andra åtaganden som enskilda medborgare engagerar sig i. För att följa utvecklingen i samhället med högre krav på rörlighet krävs att färdtjänsten utvecklas och blir mer flexibel. Kollektivtrafiken måste även fungera som ett alternativ.

Synskadades Riksförbund vill se en utveckling mot nationella färdtjänsttillstånd. Det skulle ge en mer jämlik färdtjänst och göra det möjlig att nyttja tjänsten där man för tillfället befinner sig. Lagen om färdtjänst måste förses med kvalitetskrav som möjliggör att en nationell norm för en likvärdig färdtjänst skapas.

Jag vill med anledning av detta fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

  1. Avser statsrådet och regeringen att göra en översyn av hur ökad tillförlitlighet samt stärkt resegaranti kan åstadkommas för resande inom färdtjänsten?
  2. Avser statsrådet och regeringen att ge ett uppdrag till ansvarig myndighet att tillgodose att krav på full tillgänglighet undersöks i de brukarenkäter som genomförs på ett mer tillförlitligt vis?
  3. Avser statsrådet och regeringen att verka för att kollektivtrafikmyndigheterna ger information om vilka busslinjer som är tillgänglighetsanpassade för personer med funktionsnedsättning?