Färjetrafik Umeå--Vasa

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Färjetrafik Umeå--Vasa

Interpellation 2012/13:76 av Holma, Siv (V)

den 26 oktober

Interpellation

2012/13:76 Färjetrafik Umeå–Vasa

av Siv Holma (V)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Färjetrafiken mellan Umeå och Vasa har varit hotad sedan rederiet RG Line försattes i konkurs. Men det finns ett stort intresse från de berörda kommunerna och från den finska staten att hålla i gång den regionalt mycket viktiga trafiken. Den finska regeringen tillsatte en arbetsgrupp med uppgift att komma med förslag på hur färjan kunde få en långsiktig och hållbar finansiering. Arbetsgruppen anser att en ny färja skulle bidra till en kostnadseffektiv intermodal transportlösning som tillgodoser europeiska, nationella och regionala mål i Kvarken. Umeå och Vasa kommuner har agerat för att trafiken inte ska avvecklas utan i stället utvecklas med en ny tillfällig färja. På längre sikt krävs dock en betydande investering i en helt ny färja.

Europeiska kommissionen har ett stort intresse för en långsiktig lösning över Kvarken då det är en gränsöverskridande investering som stärker både EU:s konkurrenskraft och tillväxtpotential. Detta talar för att möjligheten är god för medfinansiering med EU-medel.

För att ta till vara utvecklingspotentialen är det nödvändigt med finansieringsmedel från Finland och Sverige.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Avser statsrådet att medverka till att en gemensam finansieringslösning tillsammans med Finland och EU utformas för att långsiktigt garantera färjetrafiken Umeå–Vasa?

Avser statsrådet att, i närtid och tillsammans med Finlands trafikminister, ta upp frågan med EU-kommissionen om att säkra trafiken över Kvarken?

Delar statsrådet den finska arbetsgruppens ställningstagande om vikten av att utveckla transportsystemen och särskilt uppmärksamma de intermodala transportlösningarna där färjan över Kvarken är en sådan komponent?