Felaktiga utbetalningar från a-kassan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 8 maj 2022

Interpellation: Felaktiga utbetalningar från a-kassan

Interpellation 2018/19:167 av Erik Bengtzboe (M)

Interpellation 2018/19:167 Felaktiga utbetalningar från a-kassan

av Erik Bengtzboe (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har vid granskning av utbetalningarna från a-kassan kunnat konstatera att det förekommer omfattande felaktigheter kring utbetalningar från a-kassan.

Enligt IAF:s beräkningar har hundratals miljoner felaktigt betalats ut ur systemet. Den främsta felkällan är Arbetsförmedlingen och bristerna i myndighetens kontrollarbete. IAF menar att det brister i hela kontrollkedjan hos Arbetsförmedlingen när det gäller arbetslöshetsförsäkringen. Från första steget med upprättandet av en individuell handlingsplan till att informera a-kassorna vid misstankar om att den arbetslöse bryter mot regelverket, till exempel genom att inte aktivt söka jobb.

I den rapport som IAF har presenterat hade Arbetsförmedlingen i 44 procent av de granskade fallen låtit bli att föra information vidare till a-kassan, som är den som ytterst prövar om den enskilde ska få en varning eller indragen ersättning. IAF har inte kunnat räkna på hur mycket a-kassa som felaktigt betalats ut till följd av att arbetssökande ljuger i sina aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen. IAF:s stickprovskontroll visar att åtminstone en tredjedel av de arbetssökande som fick a-kassa i verkligheten inte hade sökt de jobb man uppgett till Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen menar att myndigheten har vidtagit flera åtgärder sedan IAF genomförde sin senaste granskning. Men bristerna har påtalats i flera år och åtgärderna som vidtagits är uppenbarligen inte tillräckliga.

Detta är oacceptabelt. Det är ett respektlöst slöseri med våra skattepengar som riskerar att urholka förtroendet för hela modellen. Dessutom medför bristerna i kontrollerna en stor risk att arbetssökande inte får det stöd de har rätt till och därmed förlängd tid i arbetslöshet, som ju är en kostnad för både individen och samhället.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

Vilka åtgärder tänker ministern och regeringen vidta för att säkerställa att Arbetsförmedlingen fullföljer sitt uppdrag?