Fler jobbskatteavdrag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Fler jobbskatteavdrag

Interpellation 2013/14:36 av Persson, Peter (S)

den 11 oktober

Interpellation

2013/14:36 Fler jobbskatteavdrag

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

I budgeten för 2014 föreslås ett femte jobbskatteavdrag och höjd brytpunkt för att de högre inkomsttagarna ska få ut mer pengar och inkomstskillnaderna i Sverige ökas.

I handlingarna (s. 50) till moderatstämman den 17–20 oktober i Norrköping förordas fler skattesänkningar och jobbskatteavdrag.

”För att fler ska ha ett jobb att gå till vill vi fortsätta att sänka inkomstskatterna, främst för låg- och medelinkomsttagare. När utrymme finns i de offentliga finanserna är därför en utbyggnad av jobbskatteavdraget en viktig prioritering. Utformandet bör ta fasta på att uppmuntra till såväl ökat deltagande på arbetsmarknaden för till exempel ungdomar och utrikes födda som fler arbetade timmar. Samtidigt som jobbskatteavdraget förstärks bör brytpunkten höjas för att uppmuntra till studier och företagande.”

Moderata ungdomsförbundet vill gå ännu längre och helt inkomstskattebefria den första halva miljonen. Men i likhet med finansministern mognar de väl och halverar beloppet med tiden.

Jag har följande frågor till finansministern:

Hur många jobb har enligt finansministerns uppfattning skapats av de fyra tidigare jobbskatteavdragen och hur många steg behövs för att ta bort arbetslösheten?

Hur mycket ska inkomstskillnaderna i Sverige öka för att få bort arbetslösheten?