flyktingmottagandet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 maj 2003

Interpellation: flyktingmottagandet

Interpellation 2002/03:417 av Billström, Tobias (m)

den 12 maj

Interpellation 2002/03:417

av Tobias Billström (m) till statsrådet Jan O Karlsson om flyktingmottagandet

SVT:s rapportering om missförhållanden på vissa av landets friskolor synliggör ett känt problem. Precis som i fallet med Fadime och frågan om hedersmord, så handlar diskussionen om övervåld på skolor och Skolverkets tillsyn över dessa om attityder.

Vi moderater har länge krävt bättre kontrollinstrument av både friskolor och offentligt drivna skolor. Självfallet är det så att en skola som fuskar med uppgifter eller verksamhet inte ska få någon offentlig ersättning. Svensk lag gäller alla i Sverige. Detta är en självklarhet.

Men vi får inte heller blunda för att det i grunden handlar om en mycket mer komplex situation. Många av föräldrarna till dessa barn har en syn på barnaga och på barnens rätt till sin egen identitet som inte accepteras av svensk lag.

Det viktigaste måste vara att komma till rätta med dessa beteenden, även utanför skolans väggar. Självfallet måste våra skolor bli trygga och säkra för alla barn, men det räcker inte.

I den svenska debatten finns ibland farliga drag av förenkling. Det behövs en mycket bredare diskussion, som även handlar om flyktingmottagandet och vilka försök som görs för att redan från början få gehör för en rimlig syn på barnens rättigheter.

Även om enstaka reportage med dolda kameror kan synliggöra ett problem så löser de inte den konflikt som finns mellan det svenska samhällets normer och föräldrarnas bakgrund.

Det finns i dag stora brister dels när det gäller den formella granskningen av skolor och deras värdegrund. Men även anmälningsplikt och uppföljning av utsatta barns situation från skolpersonal med flera brister alltför ofta.

Rädslan för mediedrev, för ökad arbetsbelastning, bråk med föräldrar och inte minst att uppröra barn som redan har det besvärligt gör att många misstankar aldrig förs vidare. Alltför ofta får inte de sociala förvaltningarna kännedom om eventuella missförhållanden förrän något gått riktigt galet.

Mot bakgrund av ovan vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att de som kommer till vårt land redan vid flyktingmottagandet tillförs svenska lagar och normer?