Förlorade transoceana direktanlöp av fartyg till Göteborg

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 5 december 2017

Interpellation: Förlorade transoceana direktanlöp av fartyg till Göteborg

Interpellation 2017/18:198 av Lars Hjälmered (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2017/18:198 Förlorade transoceana direktanlöp av fartyg till Göteborg

av Lars Hjälmered (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och ett nav för logistik och handel i Sverige. Transporter till och från Sverige är avgörande för svenska företag och svensk ekonomi. En stor del av det gods som importeras och exporteras passerar Göteborg. Före hamnkonflikten har ungefär sex av tio containrar som ska till eller från Sverige passerat via containerhamnen i Göteborg.

Containerhamnen i Göteborg har lamslagits av en arbetskonflikt under en lång tid. Effekterna av konflikten är stora för hamnens kunder, företag i Sverige och utomlands. Många företag har tvingats att hitta nya vägar att transportera sitt gods, ofta med lastbil till andra hamnar i andra länder. Transportkostnader ökar liksom miljöpåverkan. Det påverkar i sin tur svensk konkurrenskraft negativt.

Som en effekt av läget i hamnen har flera rederier beslutat och gett besked om att de slutar köra stora fartyg till Göteborg. Det är mycket oroande. Så kallade transoceana direktanlöp, alltså att fartyg kör från Göteborg direkt till stora hamnar i Asien eller Amerika, har länge varit en hörnsten i effektiva logistikupplägg för svensk industri och andra företag. Detta krackelerar nu stegvis. Sverige som land riskerar att i närtid stå utan sådana direkta fartygslinjer till viktiga marknader.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

1. Vilka konsekvenser bedömer statsrådet och regeringen att förlorade transoceana direktanlöp får för svensk infrastruktur och svenskt näringsliv?

2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta givet hamnproblemen för att Sverige även fortsatt ska kunna ha fungerande logistikflöden med transoceana direktanlöp av fartyg till Göteborg och Sverige?